Call for papers: Polacy na Bliskim Wschodzie 2018 Conference

The following information is published on behalf of the The Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw and concerns the upcoming conference “Polacy na Bliskim Wschodzie” (Poles in the Near East) 2018 that will be held between June 8-9th 2018 at University of Warsaw. Further reading in Polish.

Conference poster (by The Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Polacy na Bliskim Wschodzie 2018. W dniach 8-9czerwca 2018 r. już po raz trzeci chcemy zgromadzić badaczy prowadzących projekty archeologiczne i konserwatorskie na obszarze szeroko pojętego Bliskiego Wschodu. Problematyka konferencji obejmuje również region Zatoki Perskiej, Azji Środkowej oraz Zakaukazia, a także zagadnienia związane z wymianą kulturową i handlową z tych obszarów na tereny ościenne. Tematy wystąpień mogą dotyczyć rezultatów prac terenowych, a także wyników opracowań przedmiotowych związanych z pracami polskich misji archeologicznych lub prowadzonych przez polskich naukowców na ww. terenach. Wystąpienia będą zgrupowane w 5 sesjach tematycznych. Proponujemy też możliwość przedstawienia posteru.

Chcielibyśmy również otworzyć możliwość zaproponowania paneli dyskusyjnych dotyczących szczególnych zagadnień. Aby panel doszedł do skutku musi w nim wziąć udział min. 5 prelegentów. Osoby, które chciałyby zorganizować taki panel na wybrany przez siebie temat prosimy o kontakt.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów (1500 znaków maks.) na adres zjwygnan@uw.edu.pl z dopiskiem „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018” w tytule maila do 30 kwietnia 2018 r. Wystąpienia muszą być oryginalne i dotyczyć zagadnień nieprezentowanych uprzednio w formie ustnej ani pisemnej. Istnieje możliwość opublikowania artykułów powstałych na bazie wystąpień konferencyjnych w roczniku „Polish Archaelogy in the Mediterranean”.

Więcej informacji na stronie PCAŚ: TUTAJ
1. cyrkularz konferencji: TUTAJ
Plakat konferencyjny: TUTAJ

Proponowane sesje tematyczne:
1. Badania powierzchniowe: rezultaty, metody, wyzwania
2. Okresy wczesne (od paleolitu do Aleksandra Wielkiego): wykopaliska, syntezy, analizy
3. Okresy późne (od Aleksandra Wielkiego do Średniowiecza): wykopaliska, syntezy, analizy
4. Konserwacja i restauracja dziedzictwa archeologicznego
5. Bioarcheologia
oraz
6. Sesja posterowa

Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie 2018

Data: 8-9 czerwca 2018
Miejsce: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 210, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Długość wystąpień: Referat: 20 minut
Komunikat: 10 minut

Termin zgłoszeń:
Referaty w sesjach tematycznych: 30 kwietnia 2018
Postery: 30 kwietnia 2018
Propozycje paneli dyskusyjnych: 1 marca 2018

(after The Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.